FANDOM


Syrská křesťanská a demokratická strana, celým názvem též Demokratická strana Sýrie – Aliance náboženské soudržnosti (z anglického Syrian Party of Democracy – Alliance of Religious Unity; SPD–ARU) je liberální politická strana v Sýrii, založená za spolupráce s Libaponskou jednotnou stranu. I přes svůj původní název je strana sekulární, jejími členy jsou muslimové i křesťané. Strana proto po roce své existence změnila název na Demokratická strana Sýrie – Aliance náboženské soudržnosti.