FANDOM


Pekingský pakt (PABEI - Pact of Beijing) je mezinárodní politická a ekonomická organizace působící na území Asie založená Čínou, Libaponskem, Jižní Koreou, Izraelem a Katarem 20. června 2017 v čínském hlavním městě Peking. Od posledního rozšíření, které se uskutečnilo 24. června 2017 tvoří PABEI 13 asijských států o celkové rozloze 19 534 347 kilometrů čtverečních.

Státy, které do PABEI vstoupí se musí zavázat o demokratizaci vlastní země alespoň na úroveň povolení politických stran, demokratických voleb a vytvoření alespoň jednokomorového parlamentu.

PABEI má svou vlastní radu a parlament, který čítá 1000 poslanců z různých zemí, které se spojují do jednotlivých asijských politických stran.

V současnosti řeší PABEI katarskou diplomatickou krizi, spor o Kašmír, čínsko-tajwanský spor a terorismus.

Společná ekonomika PABEI nyní dosahuje neuvěřitelného růstu a dosahuje nejrychlejšího ekonomického růstu na světě. Bohaté státy se snaží pomáhat těm chudším a snaží se rozvíjet ekonomiku i tam.

Členské státy Editovat

Členské státy musí splňovat kritéria, která byla domluvena již při zakládání PABEI v Pekingu. Jedná se o kritéria, která jsou pro některé asijské státy zkrátka nesplnitelné:

  1. politická kritéria: kandidátská země musí alespoň ústavně zajišťovat demokracii, zákonodárná moc musí být složená minimálně z jednokomorového parlamentu, který je volený občany. Pokud toto kritérium kandidátská země nesplňuje, musí se zavázat k jejímu splnění do tří let.
  2. ekonomická kritéria: kandidátská země nesmí mít zhroucenou ekonomiku, ekonomiku která neprosperuje nebo příliš velké zadlužení.
  3. bezválečný stav: kandidátská země nesmí být ve válečném stavu s žádnou zemí, která je součástí PABEI, pokud ale země ve válečném stavu s členskou zemí je, může se stát členem, zda-li přistoupí na mírové řešení ve prospěch členské země.
  4. otevření státních hranic: kandidátská země je povinna po svém přijetí otevřít státní hranice pro občany jiných členských zemí.

V současnosti se PABEI skládá ze 13 států. 11. července PABEI přijala Gruzii, která však ještě není členem, ale nachází se v přijímacím řízení. O členství v PABEI jeví zájem též Írán, Turecko a Kypr.

název členského státu vstup kategorie státní zřízení IDe
Libaponsko 20. června 2017 demokracie s nedostatky konfesní konstituční monarchie 6,06
Čína 20. června 2017 autoritářský režim lidově demokratická republika, vláda jedné strany 3,14
Izrael 20. června 2017 demokracie s nedostatky parlamentní republika, unikameralismus 7,48
Katar 20. června 2017 autoritářský režim absolutistická monarchie - emirát 3,09
Korejská republika 20. června 2017 plná demokracie parlamentně prezidentská republika 8,11
Kazachstán 21. června 2017 autoritářský režim prezidentská republika 3,30
Sýrie 21. června 2017 hybridní režim federativní poradní republika 4,45
Omán 21. června 2017 autoritářský režim absolutistická monarchie - sultanát 2,86
Indie 21. června 2017 demokracie s nedostatky federální parlamentní republika 7,28
Vietnam 21. června 2017 autoritářský režim socialistická parlamentní republika 2,94
Filipíny 21. června 2017 demokracie s nedostatky prezidentská republika 6,12
Singapur 21. června 2017 hybridní režim parlamentní republika 5,89
Thajsko 24. června 2017 demokracie s nedostatky konstituční monarchie 6,55
Gruzie 15. července 2017 hybridní režim poloprezidentská republika 4,59
Pekingský pakt 20. června 2017 hybridní režim parlamentní unie 5,13

Kandidátské státy Editovat

O členství v Pekingském paktu jeví zájem několik nečlenských států. Je jimi především Turecko, Írán a Kypr. Státy mohou podat přihlášku, pokud splňují požadované podmínky. O jejich členství pak rozhoduje Rada Pekingského paktu, popřípadě Parlament Pekingského paktu, ale to jen pouze v tom případě, že by se rada nedokázala shodnout.

Turecko Editovat

Turecko získalo status kandidátské země ihned po vzniku, kdy projevilo zájem o členství. Rada Pekingského paktu o členství Turecka jednala 11. července 2017 společně s členstvím Gruzie. Po dlouhých rozpravách mezi představiteli Kazachstánu, který vstup hájili a ostatními byla žádost o vstup Turecka zamítnuta. Generální tajemnice Pekingského paktu odůvodnila zamítnutí tím, že Pekingský pakt se snaží demokratizovat Asii, ale Turecko se v současnosti vydává na druhou stranu. Jako jeden z problémů též uvedla spor na Kypru.

Írán Editovat

Íránský prezident krátce po vzniku PABEI projevil zájem o členství v organizaci. Přihlášku však ještě Írán nepodal. Íránský ministr zahraničí jako důvod uvedl, že neví, zda se PABEI osvědčí.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.