FANDOM


Nižší sněmovna Federálního shromáždění Federace Libanonu a Japonska (arabsky مجلس النواب في الجمعية الاتحادية للاتحاد من لبنان واليابان Madžlis al-Nawab fi al-Džamilat al-Etihadat al-Atihad min Lubnán wa'al-Yaban, japonsky レバノンと日本の連盟の連邦議会の下院 Rebanon to Nihon no Renmei no Renpó Gikai no Kain) je nejnižší komora libaponského federálního shromáždění. Má 554 poslanců volených jednou za čtyři roky nebo při příkazu monarchů.

Do Nižší sněmovny nemůže kandidovat samotný kandidát, ale pouze celá politická strana, která má v parlamentních volbách alespoň 1 procento všech hlasů.

5. srpna 2017 opustily 3 politické strany (Japonská konzervativní, Japonská socialistická strana, Islámská aliance) Nižší sněmovnu jako protest proti údajnému utlačování opozičních stran a zbavení imunity. Vláda, představitelé stran REKU a Wahda i monarchové tuto skutečnost však odmítla.

Rozdělení stran Editovat

Strany jsou v Nižší sněmovně rozděleny do tří, příležitostně do čtyř skupin. Nejvyšší z nich je vládní, v níž jsou vládní strany. Po vládní skupině následuje vládní podpora, což jsou alianční strany vládních stran, poté následuje opozice a odporující opozice.

Vládní strany Editovat

Vládní strany mají ve sněmovně významnou sílu. V současnosti vládní strany REKU a Wahda drží téměř tři čtvrtiny křesel. O zařazení strany do této skupiny rozhoduje premiér jmenováním ministrů.

Vládní podpora Editovat

Vládní podpora je v současnosti šedesátičlenná skupina stran, které úzce spolupracují s vládou, ale ve vládě nejsou. Vláda s vládní podporou pak úzce spolupracuje, poslanecké kluby při hlasování komunikují. Vláda si tak vládní podporou zajišťuje větší moc, podpůrné strany si však na oplátku zajišťují moc ve vládě.

Opozice Editovat

Opoziční strany jsou strany, které nejsou součástí vlády ani oficiální vládní podpory, ale pro současnou vládu vyslovily jakožto strany důvěru. Vláda s opozicí spolupracuje a často se jí ptá na názory a návrhy. Opoziční strany však nejsou nijak vázané na vládu a na rozdíl od vládní podpory nemusí vládu uposlechnout.

Odporující opozice Editovat

Součástí odporující opozice jsou ty strany, co jako strany vyjádří vládě nedůvěru nebo odmítnou spolupracovat v rámci opozice. Vláda je tak neřadí mezi tázané strany a strany v odporující opozici tak prakticky přijdou o možnost ozvat se ve vládě jinak než hlasováním.

Strany Editovat

Ve sněmovně je momentálně 9 parlamentních klubů a dalších 23 volných křesel. Křesla se rozdělují tzv. Marovou metodou, speciální metodou přepočtu hlasů uzpůsobenou přímo pro Libaponsko.

Současným nejsilnějším poslaneckým klubem je Libaponská jednotná strana. Ten drží v parlamentu většinu křesel a drží tak Libaponské jednotné straně dominantní postavení v zemi. Vládní strany, kterými jsou Wahda a Libaponská jednotná strana drží drtivou většinu křesel - 396.

Název parlamentního bloku Předseda parlamentního bloku Ideologie bloku Počet křesel Členské strany
Libaponská jednotná strana Amir Džamal Faríd progresivní demokracie, libaponský nacionalismus, sociální modernismus, liberální modernismus, ekonomický konzervatismus, liberalismus 362 křesel REKU, LSI, LS, SSD, L, PSL, nez.
Wahda Madžíd al-Súrí libaponský ultranacionalismus, sekularismus, anti-socialismus, imperialismus 34 křesel WA, JSJ, nez.
Aikokushin Yasuomi Matsui ekonomický liberalismus, japonský patriotismus, národní konzervatismus, konzervativní liberalismus, pro-federalismus 24 křesel AI, nez.
Katáib Samy Džamaíl národní konzervatismus, křesťanská demokracie, fénicismus, liberální konzervatismus, pro-federalismus 19 křesel KA, LSI, nez.
Hnutí budoucnosti Saad Harírí liberalismus, konzervativní liberalismus, pro-federalismus 17 křesel HB, LSI, nez.
Liberálně demokratická strana Minoru Sora národní konzervatismus, japonský nacionalismus, sociální konzervatismus, neoliberalismus, populismus, pro-federalismus 36 křesel LDS, RS, nez.
Volné vlastenecké hnutí Gebran Bassil pokrokový nacionalismus, libanonský nacionalismus, křesťanská demokracie, sociální konzervatismus, anti-federalismus 14 křesel VVH, AM, nez.
Nová demokratická strana Alí Ammar al-Islám náboženský konzervatismus, antiextrémismus, sociální liberalismus, politický modernismus, islámská demokracie, pro-federalismus 11 křesel NDS, PSS, nez.
Japonská sociálně demokratická strana funkce neobsazena sociální demokracie, sociální liberalismus, populismus, pro-federalismus, pro-REKU 14 křesel JSDS, REKU, SSD, LSDS, nez.
Strany, co se svých mandátů vzdaly
Japonská konzervativní strana - marxismus-leninismus, komunismus, socialismus, národní konzervatismus, pro-Shido-sha, anti-federalismus 9 křesel JKS, LKS
Japonské socialistické hnutí - marxismus-leninismus, socialismus, progresivismus, japonský nacionalismus, pro-Shido-sha, anti-federalismus 8 křesel JSH, nez.
Islámská aliance - islámský fundamentalismus, sunnitský islamismus, islámský nacionalismus, ekonomický centralismus, totalismus, anti-federalismus 6 křesel IA, HA, BA, nez.