FANDOM


Marova metoda je způsob přepočtu hlasů uzpůsobený pro Libaponsko. Poprvé ji představil nynější předseda Vyšší sněmovny Kaemon Maro. Důvodem pro její vznik byla potřeba vyrovnat hlasy Libanonců a Japonců. Tato volební metoda se dnes používá pouze v Libaponsku, ale mohou ji použít i ostatní státy s rozmanitým obyvatelstvem.

Když vznikla centralizovaná vláda Libaponska se společným Federálním shromážděním, bylo třeba vyrovnat hodnotu hlasů pro Libanonce i Japonce, aby i přes velký počtový rozdíl měli všichni stejný hlas. Kaemon Maro vytvořil celý systém pro přepočet hlasů.

Způsob přepočtu Editovat

Způsob se odvíjí od počtu obyvatel v Libanonu a Japonsku, který se následně zaokrouhluje ze statisíců na milióny. Zde je popsán způsob použitý při posledních volbách v roce 2017:

Japonsko mělo při volbách 127 miliónů obyvatel, zatímco Libanon 8 miliónů. 127 miliónů (počet obyvatel Japonska) tedy vydělíme 8 milióny (počet obyvatel Libanonu) a vyjde nám 15,875. Číslo 15,875 znamená, že v současnosti je hlas Libanonce 15,875krát silnější, nežli hlas Japonce. Zjednodušeně, Japonec ve volbách hlasuje jedním hlasem, ale Libanonec téměř šestnácti.

Voleb se účastnilo celkem 105 miliónů voličů, přičemž 100 miliónů byli Japonci. 5 miliónů tedy vynásobíme 15,875. Vychází nám tedy, že po srovnání hlasů bylo odevzdáno celkem 179 375 000 hlasů.

Náhled výsledků některých politických stran
politická strana počet hlasů procentuální podíl počet křesel ve sněmovně
Libaponská jednotná strana 117 131 875 hlasů 65,3% 362 křesel
Wahda 10 941 875 hlasů 6,1% 34 křesel
Aikokushin 7 766 938 hlasů 4,33% 24 křesel
Katáib 6 098 750 hlasů 3,4% 19 křesel
Liberálně demokratická strana 11 659 375 hlasů 6,5% 36 křesel

Počet srovnaných hlasů se následně převede na procenta. Počet procent následně určuje, kolik procent sněmovny daná strana obsadila. Procenta se následně převedou na křesla.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.