FANDOM


Libaponská jednotná strana (zkráceně REKU, z japonského Rebahon Kokumintó, arabsky رإكو Reku, japonsky レク Reku), celým názvem Libaponská nacionalistická strana jednotného národa (arabsky حزب القومية الأمة الموحدة لبنانبان - Hizb al-Qawmiat al-Ummat al-Muahadat Lubnabán, japonsky レバ本ノ民族主義政党の統一国家 - Rebahon No Minzoku Shugi Seitó No Tóitsu Kokka) je libanonsko-japonská politická strana, nejsilnější a vládnoucí strana v Libaponsku. Vznikla 13. ledna 1998 jako sekulární politická strana v Libanonu fungující na prostém libanonském nacionalismu. Od roku 2004 je celofederální (tudíž i japonská) fungující na myšlenkách Daniela Ábida Hádího. Stoupenci a členové REKU věří, že existuje možnost naprosté centralizace Libaponska a vytvoření jednotného libaponského národa. Od roku 2006 se strana celým názvem jmenuje Libaponská nacionalistická strana jednotného národa.

REKU je strana s velkou mocí. Obsazuje více než polovinu parlamentu a je vládnoucí stranou.

REKU je součástí libanonské koalice Nacionalistická aliance, avšak spoustu Libanonců i Japonců volí REKU jako samostatnou stranu, nikoli jako součást aliance.

Předsedou REKU je od roku 2014 Shakal I. Sidónský.

V září 2017 předseda REKU král Shakal stranu ideologicky reformoval. Zavedl především progresivismus, prezentovaný jako progresivní demokracie, a modernismus. Tím stranu posunul z pro ní typicky pravicové orientaci více doprostřed.

Historie Editovat

Strana REKU vznikla 13. ledna 1998 v Bejrútu. Založil ji tehdejší libanonský král Fakhrul Sidónský jako stranu založenou na libanonském nacionalismu. Strana se stala v Libanonu velmi populární a brzo obsadila více jak polovinu Národního shromáždění v Libanonu. Po rozpuštění Národního shromáždění však popularita REKU opadla. Od roku 2001 do roku 2004 nebyla REKU ani členem Federálního shromáždění, avšak v roce 2004 vytvořila novou ideologii - takzvaný libaponský nacionalismus, který popsal významný libanonský filozof Daniel Ábid Hádí. Při volbách v roce 2004 získala REKU celkem 105 křesel v Nižší sněmovně, i přesto však nebyla nejsilnější stranou.

V roce 2009, kdy se konaly volby do Federálního senátu, Nižší i vyšší sněmovny se po velké propagandě stala nejsilnější politickou stranou v Libaponsku. Obsadila celkem 126 křesel v Nižší sněmovně, 91 křesel ve Vyšší sněmovně a 50 křesel ve Federálním senátu.

Když se v roce 2017 konaly volby, REKU díky opětovné propagandě, vstřícné a fungující politice a podpoře monarchů získala většinu v Nižší sněmovně a Federálním senátu a polovinu ve Vyšší sněmovně. Společně se spřátelenou stranou Wahda sestavila vládu a nyní jde o teoreticky vládnoucí stranu Libaponska.

Ideologie Editovat

Do září 2017 byla strana silně pravicově orientovaná. Jejími klíčovými směry byl nacionalismus a konzervatismus. V září 2017 však předsednictvo obsazené předsedou strany králem Shakalem, místopředsedou císařem Hishapiitem a generálním tajemníkem Danielem Ábidem Hádím stranu reformovalo. Po této reformě nahradil konzervatismus především modernismus, strana začala využívat též progresivní demokracii. Strana si však zachovala svůj ekonomicky konzervativní postoj, zatímco své sociální směry přesměrovala k liberalismu a modernismu. Do voleb v roce 2017 šla strana již jako středová až středolevicová.

Předsednictví Editovat

Předsedou Libaponské jednotné strany je od roku 2014 Shakal Libanonský a jeho zástupcem je Polomrtvola Makiito. Skutečné předsednictví je však svěřeno generálnímu tajemníkovi (od roku 2007 je jím Daniel Ábid Hádí), který je pověřen vedením celé strany. Avšak jelikož je strana rozsáhlá (má více než 100 tisíc členů), je rozdělena na frakce, které jsou spravovány dalšími předsedy.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.