FANDOM


Islám je v Libaponsku po šintoismu (51%), buddhismu (37%) a křesťanství (9%) čtvrtou nejpočetnější náboženskou skupinou Libaponska. Na celkovém obyvatelstvu Libaponska se muslimové podílí třemi procenty. Při sčítání lidu v roce 2017 se k islámskému vyznání přihlásilo celkem 4 033 935 věřících.

Většina muslimů (61%) jsou muslimové hlásící se k šíitské větvi islámu, zbytek (39%) jsou sunnité. Velká část muslimů žijí v Libanonu, menší část již však také v Japonsku.

rok %
1989 16%
1995 15%
2000 9%
2005 5%[1]
2010 4%
2015 3%
2017 3,1%

V květnu 2017 uvedla libaponská organizace pro lidská práva, že práva muslimů se v Libaponsku zhoršují a vyzvala k jejich zlepšení. Krátce nato libaponští monarchové jmenovali muslimského předsedu vlády, král Shakal povolil vstup muslimům do Baabdy.

  1. Po sčítání lidu v roce 2005 se potvrdila větší početnost křesťanského obyvatelstva.