FANDOM


Federální senát Libaponska, celým názvem Federální senát Federace Libanonu a Japonska (arabsky مجلس الشيوخ الاتحادي لاتحاد لبنان واليابان Madžlis al-Šujúk al-Etihádatí al-Etihád Lubnán wa'al-Yaban, japonsky レバノン連邦議会連邦議員 Rebahon Kempó Gahai Renpó Giin) je třetí a nejvyšší komora Federálního shromáždění Libaponska. Funguje na podobném systému jako dolní komory, akorát má větší pravomoce. Senát může zahájit jednání o zákonech a schvalovat je sám. Federálnímu senátu se zodpovídají monarchové a jejich rozhodnutí senát schvaluje. Federální senát se skládá ze 138 senátorů a jedná se o jedinou komoru parlamentu, kam se mohou dostat nezávislí kandidáti. Volby se konají jednou za dva roky, přičemž poslední se konaly v roce 2015.

Senát je usnášeníschopný, je-li přítomno 70 poslanců. Pokud však potřebuje senát cokoliv schválit jen když je dané hlasování schváleno 70 hlasy.

Federální senát schvaluje rozhodnutí monarchů. Dříve schvalování Federálním senátem ani žádným jiným subjektem, avšak po nástupu mladých monarchů donutila OSN Libaponsko k takovému kroku. Rozhodnutí tedy musí schválit Federální senát, ale ke schválení stačí jen 55 hlasů, tudíž přibližně 40 procent.