FANDOM


Dynastie Al-Harír (arabsky اسرة الحرير Asra al-Harír, nazýváni též Sidónští) je současný libanonský vládnoucí rod libanonského, tureckého, albánského, syrského, makedonského a českého původu. Současnou hlavou této dynastie je v současnosti Shakal I. Sidónský.

Otcovská pokrevní linie sahá až zpět do Libanonu. Předkové této rodiny odešli z území dnešního Libanonu okolo roku 1880 směrem do dnešního Turecka.